Wie zijn wij

Even voorstellen

Het bedrijf

DM Back on Track is in 2003 opgericht door Diana Maréchal. Diana Maréchal heeft tot 2003 gewerkt als re-integratiecoach en manager bij verschillende bureaus. In 2003 is zij als zelfstandige gestart met het begeleiden van werkzoekenden naar een passende functie.

In DM Back on Track is een coaching en adviesbureau met meer dan 15 jaar bewezen succesvolle dienstverlening in onder meer outplacement, (loopbaan)coaching, re-integratie (1e en 2e spoor). Wij beschikken over een scala aan professionele wetenschappelijke methodieken en een zeer betrokken vakkundig en gediplomeerd team. Onze communicatie is transparant en de lijnen houden we graag kort.

DM Back on Track werkt voor de overheidssector, het bedrijfsleven, de zorgsector en de onderwijssector door heel Nederland, maar vooral in de provincie Noord-Brabant. Daarnaast werken we voor verschillende MKB bedrijven. Naast deze werkgevers werken we voor het UWV en particulieren.

“The best way to predict de future is to create it.”
Abraham Lincoln

Diana Maréchal

Na mijn HBO opleiding heb ik als eerste de opleiding Stressconsultant en traumatherapie (EMDR) gevolgd. Daarna ben ik bedrijfscounseling gaan studeren. In 2009 heb ik de Master HBO opleiding Coaching en Consultancy afgerond met een diploma. Verder heb ik korte cursussen gevolgd zoal RET en NLP in Londen bij Anthony Robbins. In 2019 heb ik de HBO Master opleiding Advies en verandermanagement afgerond.  Mijn werkervaring heb ik opgedaan bij verschillende re-integratiebureaus. Zowel als trainer, coach en manager heb ik hier gewerkt.

In 2003 ben ik gestart met DM Back on Track. Ik heb DM Back on Track opgericht omdat ik meer aandacht wilde geven aan de mens zelf.  Ik constateerde dat mensen niet altijd duidelijk hebben wat ze willen en kunnen. Hierdoor kunnen ze in werksituaties terecht komen waar ze niet gelukkig zijn en/of niet optimaal gebruik maken van hun kwaliteiten. Ik vind het belangrijk om een deelnemer bewust te maken van zijn drijfveren, passie en tevens zijn kwaliteiten en mogelijkheden. Ik maak daarbij gebruik van verschillende interventies en instrumenten. Deze worden ingezet al naar gelang de behoefte van de deelnemer.

Bij de start van een begeleidingstraject wordt door de deelnemer het doel geformuleerd van de begeleiding. Ik vind het belangrijk dat de deelnemer een doel formuleert dat eigen is en haalbaar. Daarbij beschouw ik de weg naar het doel even belangrijk is als het doel zelf. Coaching is een mooie manier om mensen zelf te laten inzien wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Ook bij diverse verandertrajecten werpt deze mensgerichte werkwijze haar vruchten af. Medewerkers dus niet vertellen wat ze moeten gaan doen, maar deelgenoot en medeverantwoordelijk te maken van de verandering. Het eindresultaat is dan uiteindelijk ook de verdienste van de individuele deelnemers zelf. En dan stimuleer je de intrinsieke motivatie van de deelnemer, zodat ze zelf verder kunnen.

Bea de Haar

Als ik denk aan de circa 250 cliënten die ik de afgelopen acht jaar heb gesproken bij DM Back on Track, dan zie ik in de eerste ontmoeting mensen die zijn vastgelopen in hun denken in mogelijkheden. Het is altijd een feest wanneer het ons lukt om mensen terug te brengen naar het ontwikkelen van hun eigen perspectieven en ze zo sterk maken dat ze weer vooruit durven denken.

Mijn werkwijze is methodisch en transparant. Ik neem een aantal gevalideerde psychologische testen af, waarbij ik tijdens het onderzoek vooral ook een inzicht krijg in de ander. Na het verwerken van de testen en het combineren van de uitslagen vanuit het perspectief van werkhervatting bespreek ik deze met de cliënt. Pas na diens toestemming kunnen de testresultaten gezien worden door derden, ik conformeer me hierbij aan de ethische richtlijnen van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Bijna zonder uitzondering zie ik mensen veranderen, het heft in eigen hand nemen, weer aan de toekomst durven denken en weer nieuwsgierig worden naar de eigen mogelijkheden. Dan kan er misschien nog een lange weg te gaan zijn met betrekking tot de werkhervatting, maar die weg wordt wel met opgeheven hoofd bewandeld.

Verandering en nieuwsgierigheid bij anderen blootleggen gaat mij misschien gemakkelijk af omdat dat ook mijn eigen verleden en toekomst kenmerkt. Ik heb mijn studie psychologie in de Gezondheidszorg gevolgd aan de Universiteiten van Tilburg en Nijmegen en heb ik naast mijn doctoraal ook mijn basisaantekening psychodiagnostiek behaald. Inmiddels werk ik al bijna twintig jaar enkele dagen per week als behandelend psycholoog.

Illana Mulder

Ik ben werkzaam als jobcoach bij DM Back on Track.  Ik heb dit jaar de opleiding positieve psychologie afgerond en volg nu de opleiding Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Door MBCT leer je de deelnemer een andere levenshouding aan te nemen. Door ingesleten reactiepatronen te doorbreken ontstaat de vrijheid om nieuwe wegen te verkennen. Stress en negatieve gedachten zijn vaak oorzaken van uitval van werknemers. Door deze methode merkt de deelnemer snel herstel en raakt gemotiveerd om weer aan de slag te gaan. Daarnaast wil ik de kansen op een passende werkplek vergroten, door een juiste sollicitatiebrief samen op te stellen en een mooi cv te maken.