Coaching

DM Back on Track heeft coaching trajecten voor loopbaanbegeleiding, outplacement, re-integratie 1e en 2e spoor en/of persoonlijke ontwikkeling. DM Back on Track coacht de deelnemer naar zijn bestemming. Hierbij krijgt de deelnemer handreikingen om concrete doelen te stellen en deze te bereiken. We gaan ervan uit dat de deelnemer met behulp van sturing en begeleiding zelf in staat is, zijn doelen te realiseren. Dit geeft de deelnemer zelfvertrouwen en motivatie. Het uitgangspunt van elk traject is dat de zelfredzaamheid van de deelnemer vergroot wordt.

Coaching is een waardevol middel voor individuele begeleiding van medewerkers. Bij coaching ligt het accent op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden. Vroeger werd coaching vooral discreet ingezet voor medewerkers met problemen in hun werk, tegenwoordig wordt het expliciet gebruikt om succesvolle potentials, managers en professionals, te ondersteunen bij hun individuele ontwikkeling.

Loopbaancoaching (personal coaching)

Het beste uit jezelf halen of het opnieuw willen vormgeven van uw loopbaan. Wilt u het beste uit uzelf halen of uw loopbaan opnieuw vormgeven? Wilt u de regie terugpakken over uw eigen carrière? Of heeft u wellicht twijfels over de huidige baan, gebrek aan plezier in het werk enzovoorts? Het kunnen allemaal redenen zijn waarom loopbaancoaching wordt ingezet. Door de inzet van verschillende interventies wordt steeds duidelijker waar je kwaliteiten, affiniteiten en ambities liggen. DM Back on Track is in staat om op een zeer professionele manier inzicht te geven in eigen overtuigingen, persoonlijkheid, drijfveren, talenten en capaciteiten waarover men beschikt, zowel op professioneel als persoonlijk gebied.

Coaching on the job

Wanneer een werknemer reeds een functie heeft aanvaard, kan coaching worden ingezet om het functioneren van een medewerker een positieve impuls te geven, of om de overgang van geen werk naar een langdurige werkrelatie geleidelijk en laagdrempelig te maken. Hierdoor wordt het risico op vroegtijdige uitval en arbeidsconflicten aanzienlijk verkleind. Bij deze vorm van coaching begeleiden we de werknemer bij zijn of haar werkzaamheden. 

De coach gaat met de werknemer aan de slag om antwoord te vinden op vragen als: Waar loop je tegenaan in je werk? Hoe ga je om met kritiek? Hoe functioneer je als collega? Hoe creër ik balans tussen werk en privé enzovoorts? Hoe zorg ik balans tussen spanning en ontspanning? 

Gedurende dit traject is er intensief contact met de werkgever, zodat bij eventuele problemen direct kan worden ingegrepen.

UWV Werk fit traject en Naar werk Traject

Sinds 2016 is de begeleiding voor mensen met een ZW WIA/ WGA uitkering van het UWV, mogelijk via de zogeheten “Werkfit maken” en “Naar werk”-trajecten. Als u één van bovenstaande uitkeringen heeft van het UWV kunt u, natuurlijk altijd in overleg met uw contactpersoon bij het UWV, gebruik maken van deze trajecten.

In het traject “Werkfit maken” begeleiden we u in het onderzoek naar uw drijfveren, kwaliteiten en mogelijkheden. We houden hierbij rekening met wat u kan en zorgen voor een goed afgestemde begeleiding. Hierbij vinden we het belangrijk dat u centraal staat in het traject. Door eerst een goed onderzoek te doen onder begeleiding van onze psycholoog, Drs Bea de Haar, kunnen we de vervolgstappen ondernemen. U kunt hierbij denken aan het optimaliseren van het solliciteren en het versterken van uw werknemersvaardigheden. We stimuleren via coaching dat u uw persoonlijkheid zo optimaal mogelijk inzet. Daarna gaan we via de inzet snuffelstages of een werkervaringsplaats uw mogelijkheden onderzoeken. Dit alles om u weer werkfit te maken. Het kan zijn dat het traject kans geeft op een dienstverband. Verschillende van onze deelnemers hebben een baan gerealiseerd vanuit dit traject.
In het traject “Naar werk” begeleiden we u naar een passende baan. Daarbij houden we rekening met uw wensen en uw mogelijkheden. De inzet van een werkervaringsplaats helpt vaak de overgang naar een functie te versoepelen.  We bekijken bij de start van het traject wat u nodig heeft om weer te gaan werken.

Uitslag tevredenheidsonderzoek

Re-integratie 1e spoor

Het doel van de 1e spoor re-integratiebegeleiding die DM Back on Track kan bieden is een duurzame werkhervatting in de eigen functie of een andere passende functie binnen uw organisatie. Met behulp van onder meer een arbeidsdeskundig (werkplek)onderzoek wordt de belasting van de functie in kaart gebracht. Of deze belasting past bij de belastbaarheid van de werknemer wordt vervolgens onderzocht in nauwe samenspraak met werkgever en bedrijfsarts. Hierbij komen ook zaken als eventueel benodigde werkplekaanpassingen en/of scholingen aan de orde. We hebben goede ervaringen met arbeidsdeskundigen Berti Wildemans en Marlies van Elk.

Re-integratie 2e spoor

DM Back on Track verzorgt eveneens 2e spoor re-integratie begeleiding. Re-integratieactiviteiten met het oog op een andere werkgever komen pas in beeld, als er geen perspectief meer bestaat op hervatting bij de huidige werkgever. Vanuit de Wet verbetering Poortwachter zal dan een 2e spoor-traject ingezet moeten worden. De werkzaamheden die DM Back on Track verricht in dit traject, voldoen volledig aan de eisen van het UWV. Bij een 2e spoor-traject werken we in fases. De uitgangspositie van een werknemer wordt zorgvuldig onderzocht en vastgelegd. Daaropvolgend wordt een plan van aanpak opgesteld betreffende het verkrijgen van een passende baan. Hierin komen ook zaken aan bod als het onderzoeken van realistische mogelijkheden, netwerken en solliciteren. U als werkgever krijgt per kwartaal een volledige rapportage over de voortgang. Tussendoor houden we u telefonisch of per mail op hoogte van de vorderingen.

Outplacement

DM Back on Track verzorgt daarnaast de begeleiding van outplacement trajecten. Indien er bij de werkgever geen perspectief meer is, bijvoorbeeld wegens een reorganisatie, dan gaan wij met uw werknemer aan de slag om een passende nieuwe baan te vinden buiten uw organisatie. Het outplacementtraject bestaat uit verschillende elementen. Naast het grondig onderzoeken en vastleggen van de uitgangspositie, competenties, wensen en mogelijkheden van een werknemer, besteden wij waar wenselijk ook aandacht aan een stuk verliesverwerking. In het plan van aanpak worden de stappen geformuleerd, die moeten leiden tot een passende nieuwe baan bij een andere werkgever: van de eerste verkenning tot het concrete sollicitatieproces.

Stresscounseling

Bij stressklachten en in een later stadium burn-outklachten biedt DM Back on Track een laagdrempelige effectieve manier van begeleiding. Samen met de werknemer of cliënt komen we in korte tijd tot de kern van het probleem, er worden doelen geformuleerd en de werknemer of cliënt gaat aan de slag om deze doelen te bereiken. Zelfredzaamheid in het leren omgaan met stress en het verminderen van stressklachten is belangrijk. Zelfkennis opdoen, het leren omgaan met emoties, problemen, vragen en overtuigingen zijn wezenlijke onderdelen binnen dit traject, evenals huiswerkopdrachten en ontspanningsoefeningen. Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat de stressklachten verminderen, iemand in de toekomst eerder in staat is om stresssignalen te herkennen en hierop te anticiperen.