Advies

Een goed lopende organisatie is van groot belang. Wij kunnen u en uw werknemer ondersteunen in dit proces. Aandacht voor uw medewerker is belangrijk. Aandacht voor de motivatie inzetbaarheid en ontwikkeling van uw medewerker is één van de belangrijkste sleutels tot het succes van uw organisatie. En aan de andere kant is een prettige stimulerende werkomgeving belangrijk voor uw medewerker. Wij begeleiden u en uw medewerker in dit proces, zodat uw medewerker zichzelf optimaal kan ontwikkelen door de inzet van (loopbaan)coaching en uw organisatie weer optimaal loopt.

Afscheid nemen van een werknemer is voor geen enkele werkgever fijn. Als u wilt dat uw medewerker een nieuw perspectief vindt, binnen of buiten uw organisatie, kunnen we u helpen door het inzetten van een outplacementtraject. Wij bieden uw medewerker via loopbaan coaching een breed scala aan mogelijkheden. Tijdens de begeleiding is er aandacht voor wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten en in welke functie of bedrijf kom ik het beste tot mijn recht.

In geval van langdurige uitval van uw medewerker geven wij de juiste begeleiding welke voldoet aan de eisen van het UWV. Het niet voldoen aan de eisen van de wet poortwachter leidt nogal eens tot boetes van het UWV. Dat is niet waar u en uw medewerker op zitten te wachten. Belangrijk is dat er voor u beiden op vraag aangepaste begeleiding wordt ingezet, zodat zowel u als uw medewerker weer Back on Track zijn.

Loopbaanadvies

Als blijkt dat een werknemer niet of onvoldoende in staat is om een loopbaandoel te stellen, danwel een koers te bepalen, kan er een loopbaantraject worden ingezet. Het doel kan zijn “Beter presteren op het werk” of “een passende functie kiezen”. De werknemer wordt zich bewust gemaakt van zichzelf, van zijn waarden, kwaliteiten en vaardigheden. Hierdoor kan een werknemer zichzelf ontplooien en een waardevolle bijdrage leveren aan zijn persoonlijk leven en/of werkgebied. De keuze kan ondersteund worden door diverse tests en onderzoeken, die deels worden afgenomen door een psycholoog van DM Back on Track. Te denken valt aan beroepskeuzeonderzoek, employabilitytest, persoonlijkheidsonderzoek, capaciteitentest enzovoort.

Advies mbt verzuim

DM Back on Track is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen met u meekijken naar uw verzuimreglement, specifieke verzuimdossiers, uw verplichtingen inzake de Wet verbetering Poortwachter, re-integratie 1e en 2e spoor, belastbaarheidsonderzoek en andere zaken.

Stressconsultancy

Bij stressklachten en in een later stadium burn-outklachten biedt DM Back on Track een laagdrempelige effectieve manier van begeleiding. Samen met de werknemer of cliënt komen we in korte tijd tot de kern van het probleem, er worden doelen geformuleerd en de werknemer of cliënt gaat aan de slag om deze doelen te bereiken. Zelfredzaamheid in het leren omgaan met stress en het verminderen van stressklachten is belangrijk. Zelfkennis opdoen, het leren omgaan met emoties, problemen, vragen en overtuigingen zijn wezenlijke onderdelen binnen dit traject, evenals huiswerkopdrachten en ontspanningsoefeningen. Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat de stressklachten verminderen, iemand in de toekomst eerder in staat is om stresssignalen te herkennen en hierop te anticiperen.