Terug naar de werkplek

De coronacrisis heeft veel veranderd in de manier waarop we werken de afgelopen periode. DM Back on Track heeft deze periode gebruikt om te bezinnen, te ontwikkelen om een nog beter aanbod te kunnen leveren.

Zo zijn we gestart met het product ‘herplaatsingsonderzoek’, waarbij we een herplaatsingstoets inzetten bij een voorgenomen ontslag gebaseerd op de nieuwe wetgeving BW boek 7 titel 10 art. 669.  Gronden a t/m i.

Daarnaast heeft Diana Maréchal de opleiding leiderschap coaching gevolgd omdat de rol van leiders sterk veranderd is de afgelopen periode en zo ook de coachonderwerpen, zoals het onderzoek of de kernwaarden, de zingeving en de daaraan verbonden identiteit van de leider overeenkomt met de kernwaarden, missie en identiteit van de organisatie.

Voor meer informatie verwijzen we naar het artikel www.foryoumagazine.nl/terug-naar-de-werkplek/ of u kunt contact opnemen met ons via mail of telefoon.

Terug