Reflecteren en leren!

De overheid is overtuigd van het belang van het leren en ontwikkelen van medewerkers tijdens hun werkend leven. DM Back on Track heeft in 2019 verschillende medewerkers begeleid op het gebied van vergroten van de persoonlijke effectiviteit, competentie versterking en empowerment. En altijd zien we mensen groeien, aandacht hiervoor is een uitgangspunt. Naast aandacht voor stress is groei een tweede belangrijk punt waar we in 2020 aandacht aan gaan besteden. Dit doen we vanaf 1 maart vanuit een nieuwe locatie.

Informatie van de overheid Stimuleringsregeling
Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Minister Koolmees: “Wij willen dat iedereen zich blijft ontwikkelen tijdens zijn of haar werkende leven. Dat moet vanzelfsprekend worden. We zien dat kleinere bedrijven in het algemeen, en de seizoensgebonden sectoren in het bijzonder, moeite hebben om daarmee aan de slag te gaan. Daarom helpen we hen een handje. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.”

Naast de SLIM-regeling voor ondernemers is het kabinet ook bezig met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Koolmees en Van Engelshoven stuurden medio november de conceptregeling voor het STAP-budget naar de Tweede Kamer. Daar staat in dat zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 zo’n STAP-budget ter waarde van maximaal €1000 per persoon kunnen aanvragen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld inzetten om een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Er kunnen waarschijnlijk zo’n 200.000 mensen per jaar gebruikmaken van het budget. Tot 1 januari 2022 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen. (bron: Rijksoverheid)

Fotografie: Twan Hak 

Terug