Beter plannen of ontstressen

In het nieuwe jaar maken we goede voornemens. Het leuke hieraan is dat het energie geeft en we ons zelf een doel geven voor het nieuwe jaar. De laatste jaren komt het voornemen om te ontspannen en stressvermindering steeds in de top tien van goede voornemens te staan. We zijn ons steeds bewuster van het belang van stressvermindering. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de stijging van burn-outklachten. TNO-onderzoek laat zien dat in 2007 11,7 % van de werknemers burn-outklachten hadden, in 2018 is dat gestegen naar ruim 16 %. In de Arbo balans van 2018, de publicatie van TNO welke een breed overzicht geeft van de kwaliteit van arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin, staat vermeld dat medewerkers minder vrijheid ervaren in het werk en dat er meer van hen gevraagd wordt. De verwachting is dat in de toekomst psychosociale klachten met name burn-out klachten zullen toenemen.

Stress en spanningen kunnen we hanteren als het van korte duur is. Zodra we regelmatig en voor langere tijd blootgesteld worden aan spanningen wordt het alarmerend. De kans op een burn-out is dan aanwezig. De term burn-out werd begin jaren zeventig voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psychotherapeut Herbert Freudenberger en Christina Maslach. De opvatting van de laatste is inmiddels dominant geworden. Burn-out bestaat in haar opvatting uit drie, min of meer samenhangende verschijnselen: uitputting (extreme vermoeidheid), cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt), en een lager zelfbeeld van de eigen competenties. Dit zijn ook de drie aspecten die in de sinds 1984 bekende burn-out test Maslach Burnout Inventory (MBI) voorkomen. Alarmerend is dat burn-out klachten steeds vaker voorkomen, het advies vanuit verschillende coaches is om te focussen op preventie, maar hoe doen we dat?

Veel begeleidingsbureau hebben momenteel aandacht voor stress gerelateerde klachten. Het komt steeds vaker voor dat mensen uitvallen doordat ze langdurig zijn blootgesteld aan spanningen. Die spanningen kunnen reëel zijn maar kunnen ook te maken hebben met de individuele draagkracht. Belangrijk is om te analyseren waar de klachten vandaan komen. Dan kan daarna een effectieve aanpak worden ingezet. Voor meer informatie zie de pagina advies (laatste alinea).

Terug