De trainingen die wij aanbieden zorgen voor een verbetering van functioneren. Zo kunt u denken aan onze sollicitatietraining waarbij u leert hoe u een sollicitatiebrief schrijft en hoe u zichzelf presenteert tijdens een sollicitatiegesprek. In onze training geven we tips mee waaraan u meteen iets heeft. Ook als u teveel en te vaak stress ervaart kunnen we u door middel van stresscounseling helpen beter om te gaan met stressvolle situaties. Denk daarbij ook aan de training conflictmanagement waarbij we handreikingen geven om conflictsituaties uit de weg te gaan of effectief op te lossen.

Een andere training die we geven gaat in op de manier waarop u het effectiefst handelt. Dat kan zowel in het dagelijks leven zijn als op de werkvloer. Uw persoonlijke effectiviteit wordt vergroot door praktische tips om uw gedrag te verbeteren.

Solliciteren

Naast de basisvaardigheden als het schrijven van een correcte brief, het voeren van een basaal sollicitatiegesprek en aandacht voor de spelregels van het solliciteren, biedt DM Back on Track meer. Wij kijken met de cursisten in het hoofd van de selecteur/manager/P&O-er. Hoe bereid je jezelf optimaal voor op het schrijven van een succesvolle brief, het voeren van een succesvol gesprek. Wat beweegt de vacaturehouder/potentiële werkgever? Hoe zet je de beste versie van jezelf neer? Wat is een goede elevator pitch? Hoe kan je jezelf positief onderscheiden? Hoe bereid je jezelf voor op al die lastige vragen en casuïstiek?

Empowerment

Doelstelling van de training empowerment die DM Back on Track voor u kan verzorgen is tweeledig, maar altijd gericht op activering van de deelnemer. Enerzijds valt hierbij te denken aan het wegnemen van psychische belemmeringen bij werknemers om weer aan de slag te gaan met hun werk, outplacementtraject, re-integratietraject of soortgelijk, anderzijds met aan het versterken van een proactieve houding. Na een reorganisatie, sanering, overname, langdurig ziekteverzuim of anderszins ingrijpende situatie kan een zekere passiviteit ontstaan. Emoties als angst, gelatenheid, desillusie, verdriet spelen hierin vaak een rol. De training empowerment heeft oog voor deze emoties en zet mensen op een positieve manier weer in beweging.

Stresspreventie

Het is een training die is gericht op het voorkomen van ziekteverzuim. Tien procent van de werknemers valt uit wegens stress of burn-out. Tijdens deze training worden gedragsmatige klachten, werkgerelateerde klachten en stress gerelateerde klachten inzichtelijk gemaakt. De deelnemer wordt geïnformeerd en geïnstrueerd over de manier waarop hij/zij zijn/haar klachten heeft opgebouwd en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Mocht de deelnemer onverwijld toch weer stress gerelateerde klachten opbouwen, dan zal hij/zij deze sneller kunnen herkennen en weten hoe deze klachten op te lossen.

Jezelf profileren en presenteren, assertiviteitstraining

De beste versie van jezelf laten zien is de doelstelling van deze training. Je krijgt eerlijke feedback en handvatten aangereikt op alle aspecten van profilering en persoonlijke presentatie. Hoe gedraag je jezelf? Hoe communiceer je? Hoe kleedt je jezelf? Wat straal je uit? Hoe wordt je je zenuwen de baas? Hoe zorg je dat de beste versie van jezelf neerzet, zonder je authenticiteit te verliezen?

Persoonlijke effectiviteit en effectief communiceren

Hoe kun je zo effectief mogelijk je persoonlijkheid inzetten en hoe communiceer je dat. Dat is waar deze training over gaat. Persoonlijke valkuilen en miscommunicatie zijn onderwerpen die behandeld worden. Er wordt aandacht besteed aan je persoonlijke communicatiestijl. Je leert communicatiestijlen en presentatiestijlen. Tevens leer je je kwaliteiten op een adequate manier in te zetten. Aan het einde van deze training geef je een korte presentatie voor een werkgever of bedrijf.

Social media

Hoe zet ik de kracht van social media in om mijn werkdoel te bereiken?
Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de valkuilen? Hoe presenteer ik mezelf online? Deze training geeft u inzicht over het gebruik van social media en tevens leren we hoe u zich zo effectief mogelijk kan presenteren op social media.

Vitaliteit

Een gezonde leefstijl van uw werknemers draagt bij aan lager en korter ziekteverzuim. Dat vraagt om kennis, inzicht en vaardigheden, die niet ieder mens aan boord heeft. DM Back on Track kan uw werknemers hierbij helpen.
Aansluitend bij onze individuele vitaliteitsbegeleiding kunnen wij een groepstraining verzorgen. Daarin wordt aandacht besteed aan de huidige leefstijl, stress hantering, ontspanning, gezonde voeding en beweging.Keurmerken DM Back on Track:

BlikOpWerk          logo-WAI          nobco-logo          logo-RING          kiwa