DM Back on Track maakt gebruik van instrumenten die ingezet kunnen worden zodat er een advies op maat kan worden opgesteld.

Naast de testen die worden begeleid door onze psycholoog (ABIV, UCL, Beroepskeuzenonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek) maken we gebruik van testen om een team te analyseren, het werkvermogen van uw deelnemer(s) in te onderzoeken en organisatiestructuren in beeld te brengen.

Sinds mei 2014 is DM Back on Track licentiehouder van de vragenlijst KOAN PI. Deze persoonlijkheidsvragenlijst helpt u om in elke situatie inzicht te krijgen in iemands karakter en persoonlijkheidsstructuur. De KOAN-PI kan ingezet worden voor:

  • werving en selectie;
  • coaching;
  • management ontwikkeling;
  • loopbaanbegeleiding.

Loopbaanadvies Individueel

Als blijkt dan een werknemer niet of onvoldoende in staat is om een loopbaandoel te stellen, dan wel een koers te bepalen, kan er een loopbaantraject worden ingezet. Het doel kan zijn “Beter presteren op het werk” of “een passende functie kiezen”. De werknemer wordt bewust gemaakt van zichzelf, zijn waarden, kwaliteiten en vaardigheden. Hierdoor kan een werknemer zichzelf ontplooien en een waardevolle bijdrage leveren aan zijn persoonlijk leven en/of werkgebied. De keuze kan ondersteund worden door diverse tests en onderzoeken, die deels worden afgenomen door een psycholoog van DM Back on Track. Te denken valt aan beroepskeuzeonderzoek, employabilitytest, persoonlijkheidsonderzoek, capaciteitentest enzovoort.

P&O advies van A tot Z

DM Back on Track beschikt over ervaring op het gebied van P&O advies op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Te denken valt aan advies op het gebied van recruitment, functioneren & beoordelen, mobiliteit & loopbaan, verzuim, arbeidsconflicten, ontslagtrajecten, reorganisaties, rouwverwerking, opleiding & training, outsourcing & insourcing, management en het opzetten van een P&O afdeling, HR team, Mobiliteitsbureau. Ook kan DM back on Track u helpen met uw P&O capaciteitsprobleem, middels bemensing van uw team door een van onze specialisten. Is uw organisatie te klein voor een eigen P&O specialist, dan kunt u op eenvoudige en transparante wijze toch gebruik maken van de kennis en kunde van een P&O specialist. Vooraf zullen wij een heldere prognose geven van tijd en kosten.

Bemensing van uw P&O team, Mobiliteitscentrum, Recruitmentteam

DM Back on Track is in staat om u te voorzien van vakkundige gedreven professionals binnen diverse P&O disciplines op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Tevens hebben wij ervaring met het opzetten van een recruitmentteam en mobiliteitscentrum. Tevens is DM Back on Track in staat om het proces van uw mobiliteitstrajecten te onderzoeken, monitoren, controleren en hierover te rapporteren en adviseren. Hierbij valt te denken aan het toetsen van de procedure aan de eerder vastgelegde eisen, het toetsen van de effectiviteit en kwaliteit van deze procedure en het bepalen van verbeteringen.

Psychologisch onderzoek

Er zijn meerdere redenen waarom een psychologisch onderzoek wenselijk is. Te denken valt aan het onderzoeken van capaciteiten, werk- en denkniveau, belastbaarheid, verzuim, spanningsklachten, preventie en conflicten. Voor dergelijk onderzoek beschikt DM Back on Track over een geregistreerd psycholoog.

Arbeidsdeskundig onderzoek

DM Back on Track kan voor u een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren door een gecertificeerde Arbeidsdeskundige. Op deze manier kunnen u en uw werknemer achterhalen wat de mogelijkheden zijn, of de eigen functie nog passend is, of het werk kan worden aangepast, of er andere geschikte functies zijn binnen uw organisatie en of re-integratie bij een andere werkgever wellicht op zijn plaats is.

Beroepskeuzeonderzoek

DM Back on Track beschikt over een zeer uitgebreid spectrum aan professionele methodieken om beroepskeuze- en persoonlijkheidsonderzoek te doen. Hierbij maken wij naast een basis Beroepskeuzeonderzoek en de tests die worden begeleid door onze psycholoog (ABIV, UCL) ook gebruik van methodieken als KOAN PI, MBTI, Enneagram en kwaliteitenonderzoek.

Advies m.b.t. verzuim 1e en 2e spoor re-integratie

DM Back on Track is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen met u meekijken naar uw verzuimreglement, specifieke verzuimdossiers, uw verplichtingen inzake de Wet verbetering Poortwachter, re-integratie 1e en 2e spoor, belastbaarheidsonderzoek.

Advies m.b.t. arbeidsconflicten en mediation

In geval van een arbeidsconflict kan DM Back on Track begeleiden en bemiddelen, zodat werkgever en werknemer met elkaar in gesprek blijven en het conflict zonder tussenkomst van juristen en rechters opgelost kan worden. Als blijkt dat er meer nodig is om een conflict of een geschil op te lossen maken we gebruik van een gecertificeerde mediator van DM Back on Track.

Mobiliteitsadvies organisaties

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw personeelsbestand en de doelstellingen van uw organisatie op elkaar blijven aansluiten ? DM Back on Track is in staat om de kwaliteiten, capaciteiten, ambities en wensen van uw werknemers in kaart te brengen en op basis van uw doelstellingen voor de toekomst een advies uit te brengen over de juiste keuzes op het gebied van talentontwikkeling, opleiding, training, recruitment, promotie, uitstroom en demotie.

Keurmerken DM Back on Track:

BlikOpWerk          logo-WAI          nobco-logo          logo-RING          kiwa